Vladimír Havrilla

1943

Zobraziť diela autora

Biografia

(*1943)

je etablovaný slovenský výtvarník a jeden z priekopníkov umenia nových médií na Slovensku. Od 70. rokov experimentoval s filmom a od konca 90. rokov sa popri klasickej a konceptuálnej maľbe a soche venuje najmä tvorbe digitálnej sochy, grafiky a 3D filmu.

Pôvodne vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1962-1968), kde v rokoch 1990-93 pôsobil ako docent na oddelení sochárstva. Robil prevažne sochy z polystyrénu, sadry a papiera. V osemdesiatych rokoch tesal do dreva figurálne sochy a na Novom Zélande získal cenu za keramiku (Auckland 1987). Momentálne sa zaujíma aj o vznik sôch pomocou 3D tlačiarní, z rôznych materiálov, od plastu, až po vzácne kovy. Venoval sa aj navrhovaniu fontán a literatúre. Pod pseudonymom Roberta Weinerová publikoval fragment románu Noc a deň. (Svědectví, Paríž, 1984). Naposledy medzinárodne vystavoval v New Yorku v roku 2015.

Diela autora