Kritéria výberu diel

ODPADOVÁ KULTÚRA I. Július Koller

Dôležité aspekty pri výbere diel

  • medzinárodný profil výtvarníka
  • progresívnosť
  • vyprofilovanosť umeleckých výpovedí

Zároveň zohľadňujeme komplexný art index autora (ocenenia, výstavy, veľtrhy, zastúpenie v štátnych a súkromných zbierkach, publikácie atď.); kvalitu, význam a jedinečnosť diela; preferencie poroty; cenovú dostupnosť a vhodnosť z hľadiska zamerania zbierky.