Misia

V kontexte rozvoja postsocialistických krajín niet pochýb, že prepájanie ekonomického a symbolického kapitálu je pre adekvátne fungovanie kultúry nevyhnutné. Práve preto je zbierka Art Fond – Stredoeurópsky fond súčasného umenia v našom prostredí jedinečná a zároveň podnetná pre ďalšie manifestácie uvedomelej podpory a zachovávania kultúrneho dedičstva.

Zameranie zbierky na súčasné umenie zároveň napĺňa snahu podporovať miestne kultúrne komunity, žijúcich výtvarníkov a napomáha ich zaradeniu do medzinárodných kontextov.

Pomocou výstavnej, vzdelávacej a publikačnej činnosti chceme približovať kvalitné umenie širokej verejnosti a prispieť k rozvoju umenia, filozofie zberateľstva a adekvátneho nastavenia trhu s umením. Kvalitné umenie napokon nie je len zaujímavou investičnou alternatívou, ale aj hodnotou, ktorú treba systematicky podporovať a rozvíjať.

Bez názvu Juraj Bartusz