O artfonde

Morse lection Milan Adamčiak

Stredoeurópsky fond súčasného umenia

  • inštitucionalizovaná platforma na systematické budovanie a zhodnocovanie kvalitnej zbierky umenia vedené tímom renomovaných odborníkov

  • mapovanie, sprístupňovanie a podpora stredoeurópskej umeleckej scény zároveň umožňuje jej nové chápanie a integráciu do medzinárodných dejín umenia.

  • súčasť bankovej skupiny 365.bank, ktorá sa prostredníctvom zbierky angažuje v oblasti podpory umenia