About artfond

About artfond

Stredoeurópsky fond súčasného umenia

  • inštitucionalizovaná platforma na systematické budovanie a zhodnocovanie kvalitnej zbierky umenia vedené tímom renomovaných odborníkov

  • jedinečná kombinácia umeleckej a finančnej expertízy pre maximalizovanie efektívneho investovania do vyváženého portfólia súčasného stredoeurópskeho umenia

  • mapovanie, sprístupňovanie a podpora stredoeurópskej umeleckej scény zároveň umožňuje jej nové chápanie a integráciu do medzinárodných dejín umenia.