Stredoeurópsky fond súčasného umenia

Systematicky zbierať a zveľadovať hodnoty, ktoré zachovávajú obraz o dobe pre ďalšie generácie, považujeme za povinnosť. Preto vytvárame zbierku stredoeurópskeho súčasného umenia.

Viac o Art fonde

Expertíza. Diskrétnosť. Transparentnosť.

  • personalizované umelecké poradenstvo
  • predaj diel
  • prenájom diel
  • vzdelávacie programy
  • exkluzívne benefity pre klientov
Morse lection 1981 Milan Adamčiak
Akustická kresba 1992 Milan Grygar
Akustická kresba 1969 Milan Grygar
Akustická kresba 1992 Milan Grygar
Akustická kresba 1992 Milan Grygar
Akustická kresba 1992 Milan Grygar
Akustická kresba 1992 Milan Grygar
PARTITÚRA 1974 Milan Grygar
Akustická kresba 1968 Milan Grygar
Akustická kresba 1992 Milan Grygar