PARTITÚRA

Milan Grygar

(*1920, Zvolen) sa vo svojej tvorbe sústreďuje od polovice šesťdesiatych rokov na skúmanie a zaznamenávanie súvzťažnosti akustických a vizuálnych vzťahov.

Zobraziť viac

Rok: 1974

Technika: tuš, papier

Rozmery: 88 x 62.5 cm

Ďalšie diela od autora