Elektronický katalóg

Prelistujte si našu online zbierku:

Snívaj!?

Sonda do zbierky Art Fond – Stredoeurópsky fond súčasného umenia

Výstava SNÍVAJ!? prezentuje kľúčových slovenských výtvarníkov, ktorí nastupovali na umeleckú scénu od šesťdesiatych rokov 20. storočia, až po „ponovembrovú“ generáciu deväťdesiatych rokov. Výber diel zo zbierky ART FOND mapuje umelecké úniky predstaviteľov alternatívnej a neoficiálnej výtvarnej scény do vlastného rámca sveta, v ktorom nachádzali aj počas normalizačných procesov bývalého socialistického Československa živnú pôdu a priestor na slobodné snívanie a rozjímanie. Umelecká váha, autentickosť a najmä relevantnosť je zachovaná v dielach súčasných umelcov, vyberaných do dialogického konceptu zbierky.

Výstavný príbeh ilustruje obraz vytesneného umenia sústredeného na jeho viditeľné i skryté špecifiká. Tie, na rozdiel od umenia západnej umeleckej scény, boli motivované osobnejším hľadaním podstaty vzťahu medzi umelcom a umením, ako aj v rovine umeleckej, etickej, spoločenskej a ekologickej. Vtedajšia žitá realita dodnes prežila v ich tvorbe, avšak nie v prvoplánovom vzdore. Nachádzame ju v meditatívnych hľadaniach hraničných kvalít absolútna a transcendentna, alebov umeleckom sprítomnení nenápadných okamžikov. Do popredia sa dostávajú aj otázky intimity, ekológie, kozmológie, akusticko-vizuálne vzťahy či témy blízke feministickému umeniu. Radikálna a vizionárska tvorba tejto generácie „odložených“ umelcov dodnes patrí ku kľúčovým kapitolám našich dejín umenia a zanecháva významnú stopu aj na medzinárodnej výtvarnej scéne. Nielen pre umeleckú hodnotu, ale aj pre bytostné posolstvo, ktoré je dodnes naliehavé. www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/snivaj

ART FOND v roku 2018 vykryštalizoval zbierku s 20 slovenskými výtvarníkmi/výtvarníčkami s mimoriadnym významom doma i v zahraničí.

Elektronický katalóg nájdete tu:

https://issuu.com/kristinakj/docs/art_fond_2019