LEAVE THE DOOR OPEN

Roman Ondak

(*1966, Žilina)

je v súčasnosti jedným z najvýraznejších predstaviteľov postkonceptuálnych tendencií, zo slovenských umelcov sa mu najväčšmi podarilo presadiť v zahraničí i v širších kontextoch súčasného medzinárodného umenia.

Zobraziť viac

Rok: 1999

Technika: Nájdená kľučka na dvere namontovaná na stene

Rozmery: 23,7 x 11 x 5 cm

Ďalšie diela od autora