NOTES III.

Roman Ondak

(*1966, Žilina)

je v súčasnosti jedným z najvýraznejších predstaviteľov postkonceptuálnych tendencií, zo slovenských umelcov sa mu najväčšmi podarilo presadiť v zahraničí i v širších kontextoch súčasného medzinárodného umenia.

Zobraziť viac

Rok: 1999

Technika: tempera na nájdených stránkach z poznamkových zošitov

Rozmery: aždá kresba medzi 14,5 x 19 cm a 16,2 x 20,2 cm

Značené: každá kresba vzadu: R.O. Notes III 1991

Ďalšie diela od autora