Optická hra farieb

Milan Dobeš

(*1929, Přerov)

medzinárodne uznávaný kinetista, ktorý na Slovensku dodnes rozvíja program „dynamického konštruktivizmu“ (takto ho nazval a sformuloval sám autor roku 1988) postavený na syntéze formy, svetla a pohybu.

Zobraziť viac

Rok: 1970

Technika: combined technique /glass, metal, wood/

Rozmery: 50 x 50 x 10,5 cm

Ďalšie diela od autora