ART FOND

Systematicky zbierať a zveľadovať hodnoty, ktoré zachovávajú obraz o dobe pre ďalšie generácie, považujeme za povinnosť.

Preto vytvárame zbierku stredoeurópskeho súčasného umenia.